Vergi Mükellefleri Tarafından Yapılan İzahın Sonuçları Nelerdir?

İzaha davet yazısı tebliğ edilen vergi mükelleflerinin izaha davet uygulamasından yararlanabilmeleri için süresi içerisinde tarafından izah isteyen yetkili vergi idaresine yazılı olarak cevap vermeleri gerekir.

Vergi mükellefi tarafından yapılan izahat süresi içerisinde yetkili komisyon tarafından değerlendirilir.

Komisyon Tarafından Yapılan Değerlendirmenin Sonuçları Nelerdir?

  • İzaha davet yazında belirtilen vergi tutarını kabul etme yönünde yapılan izahat, yani ön tespitte yapılan bulguların vergi mükellefi tarafından kabul edilmesi,
  • İzaha davet yazında belirtilen vergi tutarını kabul etmeme yönünde yapılan izahat, yani ön tespitte yapılan bulguların vergi mükellefi tarafından kabul edilmemesi,
  • Vergi mükellefi tarafından yapılan izahın komisyon tarafından yeterli bulunması,
  • Vergi mükellefi tarafından yapılan izahın komisyon tarafından yeterli bulunmaması,

şeklinde sonuçları olabilecektir.

Yukarıda yer verilen hususların her birinin kendi içerisinde özellikli ve önem arz eden farklı durumları bulunmaktadır. Bu durumda olan kişi ve şirketlerin bahsedilen özellikli durumlara farklı hukuki sonuçlarla karşılaşmaları mümkündür.

Sonuç


İzaha davet yazısı tebliği alındıktan sonra, yasal süreler içinde doğru ve hakları koruyacak şekilde hareket edilmesi büyük önem taşır. Bu süreçte izlenebilecek farklı yöntemlerin birçok farklı hukuki sonucu olabilecektir.
Bu nedenle, vergi borcu çıkarma ve cezalandırmalara ilişkin çok önemli sonuçlar doğurabilecek izaha davet sürecinin, vergi hukuku alanında uzman bir avukat ile birlikte yürütülmesi gerek kişilere gerekse şirketlere yönelik hak kayıplarının önlenmesinde faydalı olabilecektir.

Avukat,Arabulucu ve Mali Müşavir Recep Emre Ertaş

Nasıl yardımcı olabiliriz? Hemen Yaz