İzaha Davet Yazısında Belirtilen Tutarın Reddi Yönünde Yapılan İzahın Sonuçları Nelerdir?

İzaha Davet Yazısında Belirtilen Tutarın Reddi Yönünde Yapılan İzahın Sonuçları Nelerdir?

Vergi mükellefi tarafından kendisine gönderilen izaha davet yazısında belirtilen hususlar reddedilerek, bunu izah eden bir açıklama yapılabilir. Böyle bir durumda yapılacak açıklamada önemli olan İzah Değerlendirme Komisyonunun ikna edilebilmesi olacaktır.

Açıklamayı değerlendiren İzah Değerlendirme Komisyonu tarafından izahat yeterli bulunabileceği gibi yeterli bulunmaması da söz konusu olabilecektir.

İzaha Davet Yazısında Belirtilen Tutarın Reddi Yönünde Yapılan İzahın Sonuçları Nelerdir?

İzah Yeterli Bulunmazsa Ne Olur?

Komisyon tarafından yapılan izahın yeterli bulunmaması durumunda, vergi mükellefine durum bildirilir ve beyanname vermesi istenir.

Bu bildirim üzerine, süresi içerisinde vergi mükellefi tarafından, hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi, ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin gecikme zammı oranında bir zamla ödenmesi şartlarıyla şartlarıyla kayba uğratılan verginin %20’si oranında vergi ziyaı cezası kesilecektir.

Bunların yapılmaması durumunda ise vergi mükellefinin takdir komisyonuna veya vergi incelemesine sevk edilmesi durumu söz konusu olabilecektir.

Sonuç


İzaha davet yazısı tebliği alındıktan sonra, yasal süreler içinde doğru ve hakları koruyacak şekilde hareket edilmesi büyük önem taşır. Bu süreçte izlenebilecek farklı yöntemlerin birçok farklı hukuki sonucu olabilecektir.
Bu nedenle, vergi borcu çıkarma ve cezalandırmalara ilişkin çok önemli sonuçlar doğurabilecek izaha davet sürecinin, vergi hukuku alanında uzman bir avukat ile birlikte yürütülmesi gerek kişilere gerekse şirketlere yönelik hak kayıplarının önlenmesinde faydalı olabilecektir.

Avukat,Arabulucu ve Mali Müşavir Recep Emre Ertaş

Nasıl yardımcı olabiliriz? Hemen Yaz