Vergi İhtilafları

Vergi hukuku alanında inceleme aşamasının en başından, uyuşmazlığın çözüme kavuşması/sonuçlanması aşamasına kadar tüm süreçlerde danışmanlık ve dava hizmeti vermekteyiz.

Vergi Ceza Hukuku

Ağır ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davaları ile Asliye ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davalarında avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Gümrük İhtilafları

Gümrük mevzuatı alanında inceleme aşamasının en başından, uyuşmazlığın çözüme kavuşması/sonuçlanması aşamasına kadar tüm süreçlerde danışmanlık ve dava hizmeti vermekteyiz.

İdare Hukuku

İdare hukuku alanının her aşamasında danışmanlık ve dava hizmeti vermekteyiz.

Finans Hukuku

Kurumsal finansman, ticaret finansmanı ve varlık finansmanı, finansal araçlar, finansal hizmetler, finansal işlemler hakkında kambiyo, vergi ve sermaye piyasası düzenlemeleri gibi alanlarda danışanlık hizmeti vermekteyiz.

Şirketler Hukuku

Şirket kuruluş ve tasfiye işlemleri, yeniden yapılandırmaları, ortaklık yapısı değişikliği, ortaklık sözleşmeleri (joint venture) hazırlanması, işletme rehni konularında danışmanlık ve dava hizmeti vermekteyiz.

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku alanında danışmanlık ve dava hizmeti vermekteyiz.

İş Hukuku

İş Hukuku alanında danışmanlık ve dava hizmeti vermekteyiz.

Birleşmeler & Devralmalar

Birleşme ve devralma süreç ve işlemlerinin her aşamasında sonuç odaklı danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Nasıl yardımcı olabiliriz? Hemen Yaz