Sahte Fatura Kullanma Suçlaması Nedeniyle İzaha Davet Nasıl Olur?

Sahte fatura kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair yapılan ön tespitlerde, kullanıldığı belirtilen sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarının;

  • Her bir belge itibarıyla 50.000-TL’yi geçmemesi,
  • Vergi mükellefinin ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5’ini aşmaması

şartlarıyla vergi mükellefleri izaha davet edilebilir.

Komisyon Tarafından Yapılan Değerlendirmenin Sonuçları Nelerdir?

Vergi mükellefi tarafından yapılan izah üzerine İzah Değerlendirme Komisyonu tarafından;
  • Kayba uğramış olabilecek vergi tutarının, yani ön tespitte yapılan bulguların kabul edilmesi,
  • Verginin kayba uğramadığının belirtilmesi, yani ön tespitte yapılan bulguların kabul edilmemesi,
  • Yapılan izahın komisyon tarafından yeterli bulunması,
  • Yapılan izahın komisyon tarafından yeterli bulunması,

şeklinde sonuçları olabilecektir.

Yukarıda yer verilen hususların her birinin kendi içerisinde özellikli ve önem arz eden farklı durumları bulunmaktadır. Bu durumda olan kişi ve şirketlerin bahsedilen özellikli durumlara göre farklı hukuki sonuçlarla karşılaşmaları mümkün olup, bu sürecin profesyonel destek alınarak takibi faydalı olacaktır.

Sonuç


İzaha davet yazısı tebliği alındıktan sonra, yasal süreler içinde doğru ve hakları koruyacak şekilde hareket edilmesi büyük önem taşır. Bu süreçte izlenebilecek farklı yöntemlerin birçok farklı hukuki sonucu olabilecektir.
Bu nedenle, vergi borcu çıkarma ve cezalandırmalara ilişkin çok önemli sonuçlar doğurabilecek izaha davet sürecinin, vergi hukuku alanında uzman bir avukat ile birlikte yürütülmesi gerek kişilere gerekse şirketlere yönelik hak kayıplarının önlenmesinde faydalı olabilecektir.

Avukat,Arabulucu ve Mali Müşavir Recep Emre Ertaş

Nasıl yardımcı olabiliriz? Hemen Yaz