İzaha Davet Yazısında Belirtilen Tutarın Kabulü Yönünde Yapılan İzahın Sonuçları Nelerdir?

Vergi mükellefi tarafından kendisine gönderilen izaha davet yazısında belirtilen hususlar kabul edilerek belirtilen işlemler yapılırsa, %20 oranında vergi ziyaı cezası uygulanarak bu cezada kısmen indirim yapılabilir.

Buna göre;

  • Yazılı izahın yapıldığı tarihten itibaren süresi içerisinde hiç verilmeyen vergi beyannamelerinin verilmesi,
  • Bu sürede eksik veya yanlış verilen beyannamelerin tamamlanması veya düzeltilmesi,
  • Ödeme süresi geçmiş vergilerin gecikme zammı oranında uygulanan bir zamla süresi içerisinde ödenmesi,

şartlarıyla, kayba uğratılan verginin %20’si oranında vergi ziyaı cezası kesilir.

Kabulle Birlikte Dava Açmak Mümkün müdür?

Vergi mükellefi tarafından kendisine gönderilen izaha davet yazısında belirtilen hususlar kabul edilip yukarıda belirtilen işlemler yapılarak, bu hususun aynı zamanda vergi mahkemesinde dava konusu edilip edilemeyeceği tartışma konusu olup, bu konuda farklı yönde yargı kararları bulunmaktadır.
Bu hususun dava konusu edilebileceği yönünde de yargı kararları bulunmakta olup, özel bilgi ve uzmanlık isteyen bu konuda, vergi hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukattan destek alınması kişilerin ve şirketlerin yararına olabilecektir.


Sonuç

İzaha davet yazısı tebliği alındıktan sonra, yasal süreler içinde doğru ve hakları koruyacak şekilde hareket edilmesi büyük önem taşır. Bu süreçte izlenebilecek farklı yöntemlerin birçok farklı hukuki sonucu olabilecektir.
Bu nedenle, vergi borcu çıkarma ve cezalandırmalara ilişkin çok önemli sonuçlar doğurabilecek izaha davet sürecinin, vergi hukuku alanında uzman bir avukat ile birlikte yürütülmesi gerek kişilere gerekse şirketlere yönelik hak kayıplarının önlenmesinde faydalı olabilecektir.

Avukat,Arabulucu ve Mali Müşavir Recep Emre Ertaş

Nasıl yardımcı olabiliriz? Hemen Yaz