Vergi Dairesinden Alacaklı Olan Kişilere e-Haciz Uygulanabilir mi?

Vergi Dairesinden Alacaklı Olan Kişilere e-Haciz Uygulanabilir mi?

Vergi borçlusunun mahsup talebi olmasına, KDV ve ÖTV uygulamaları uyarınca tecil-terkin talepli vergi borçları olmasına, muhtelif kanun ve diğer mevzuata göre tecilli borçları olmasına, ödeme emrinin dava konusu edilip yürütmeyi durdurulması kararı bulunmasına rağmen e-haciz uygulanması uygulamada yaşanabilen sorunlardan biridir.

Vergi Dairesinden Alacaklı Olan Kişilere e-Haciz Uygulanabilir mi?


Haksız Hacizler


Vergi borçlarına yönelik olarak yukarıda bahsettiğimiz gibi hacizlerin kaldırılması, borçlunun işlemlerinin ve varlıklarının gerçekten de doğru bir şekilde değerlendirilmesini gerektirir.
Bu nedenle sürecin doğru yönetilmesi ve vergi hukuku alanında uzman bir avukattan hukuki destek alınması hukuka aykırı yürütülen süreçlerin kişilerin lehine sonuçlanmasına ve haksız uygulanan e-haciz’lerin kaldırılmasına neden olabilecektir.

Avukat,Arabulucu ve Mali Müşavir Recep Emre Ertaş

Nasıl yardımcı olabiliriz? Hemen Yaz