Vergi Dairelerince Yeterli Araştırma Yapılmadan Bankalara Haciz Bildirisi Gönderilmesi Doğru mu, Yoksa Hukuka Aykırı mı?

Vergi Dairelerince Yeterli Araştırma Yapılmadan Bankalara Haciz Bildirisi Gönderilmesi Doğru mu, Yoksa Hukuka Aykırı mı?

Vergi dairelerinin, vergi borçlusunun mal varlığına ve borcun miktarına ilişkin detaylı bir araştırma yapmadan bankalara haciz bildirisi göndermesi ne kadar doğru? Bu soru, vergi mükelleflerinin sık sık karşılaştığı bir sorun. İşte bu tartışmalı konuyu daha yakından inceleyelim.

Vergi Dairelerince Yeterli Araştırma Yapılmadan Bankalara Haciz Bildirisi Gönderilmesi Doğru mu, Yoksa Hukuka Aykırı mı?


Hızlı Çözüm: E-Haciz Uygulamaları


Günümüzde vergi daireleri, borç tahsilatını hızlandırmak için elektronik haciz (e-haciz) uygulamalarını sıkça kullanmaktadırlar. Ancak, bu uygulamaların ne kadar adil ve hukuka uygun olduğu sık sık tartışma konusu olmaktadır.


E-Haciz: Adalet veya Hukuksuzluk?


Özellikle uygulamada karşılaşılan sorunlardan biri olarak; vergi dairelerince, vergi borçlusunun mal varlığına ve borcun miktarına ilişkin tam bir değerlendirme ve araştırma yapmadan zaman zaman e-haciz uygulaması yapılabildiği görülmektedir. Bu durum, hukuki açıdan sorunlu olabilmekte ve vergi mükelleflerini mağdur edebilmektedir.


Bir Çözüm Yolu Olarak Vergi Davası


Peki, vergi dairelerinin haksız e-haciz işlemleriyle karşılaşan vergi mükellefleri ne yapmalı? İşte burada bir çözüm yolu olarak devreye vergi davaları girmektedir. Vergi mükellefleri, haksız e-haciz uygulamalarına karşı vergi mahkemesinde dava açarak haklarını savunabilirler.


Sonuç


Vergi borçlarını ödemek veya e-haciz işlemine karşı dava açmak iki ayrı çözüm yolu olarak karşımıza çıkmaktadır.
e-Haciz, vergi borçlarının ve cezalarının tahsilatını hızlandıran ve kolaylaştıran bir yöntem olsa da, kişileri büyük vergi borçları altına sokan bu yönetim uygulanmasında hukuken birçok hata yapıldığı da bir gerçektir. Bu nedenle sürecin doğru yönetilmesi ve vergi hukuku alanında uzman bir avukattan hukuki destek alınması hukuka aykırı yürütülen süreçlerin kişilerin lehine sonuçlanmasına ve haksız uygulanan e-haciz’lerin kaldırılmasına neden olabilecektir.

Avukat,Arabulucu ve Mali Müşavir Recep Emre Ertaş

Nasıl yardımcı olabiliriz? Hemen Yaz