Vergi Dairelerince Sıklıkla Uygulanan İzaha Davet Nedir? İşte Bilmeniz Gerekenler

Vergi daireleri, vergi mükellefleri ile ilgili çeşitli yöntemleri kullanarak bilgi toplamaktadırlar. Hakkında bilgi toplanan vergi mükellefine yönelik olarak bazı belirsizlikler ortaya çıktığında, vergi daireleri doğrudan bilgi talebinde bulunabilmektedirler. İzaha davet bu yönde bir uygulamadır.


İzaha Davet Nedir?


İzaha davet, vergi kaybı olabileceği durumlarda vergi mükellefinden açıklama talep edilmesidir. Bu açıklama, vergi incelemesine veya takdir komisyonuna sevk işlemleri başlamadan önce vergi mükellefinin kendini açıklayabileceği bir aşamadır.


İzaha Davet Neden Önemlidir?


İzaha davetin amacı, vergi ziyaının, diğer bir deyişle vergi kaybının önlenmesini ve vergi mükelleflerine cezai yaptırım uygulanmadan önce bir savunma hakkı tanınması olarak belirtilebilir.


İzaha Davet Hangi Durumlarda Uygulanır?


Vergi incelemesi başlatılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden önce, verginin ziyaa uğradığına dair “belirtiler bulunduğunda” vergi mükellefleri izaha davet edilir. Ancak, izaha davetin yapılabilmesi için yetkili makamlarca bir “ön tespitin” yapılmış olması gerekmektedir.


İzaha Davet Sürecinde Vergi Mükelleflerinin Hakları Nelerdir?


Vergi mükellefleri vergi idaresince izaha davet edildiklerinde, haklarındaki bilgileri açıklama ve varsa yanlış anlamaları düzeltme hakkına sahiptirler. Bu süreç, mükelleflerin vergi incelemelerinden önce kendilerini savunmalarına ve cezai yaptırımlardan korunmalarına imkân sağlayabilir.


Sonuç


İzaha davet yazısı tebliği alındıktan sonra, yasal süreler içinde doğru ve hakları koruyacak şekilde hareket edilmesi büyük önem taşır. Bu süreçte izlenebilecek farklı yöntemlerin birçok farklı hukuki sonucu olabilecektir.


Bu nedenle, vergi borcu çıkarma ve cezalandırmalara ilişkin çok önemli sonuçlar doğurabilecek izaha davet sürecinin, vergi hukuku alanında uzman bir avukat ile birlikte yürütülmesi gerek kişilere gerekse şirketlere yönelik hak kayıplarının önlenmesinde faydalı olabilecektir.

Avukat,Arabulucu ve Mali Müşavir Recep Emre Ertaş

Nasıl yardımcı olabiliriz? Hemen Yaz