Vergi Dairelerince Sıklıkla Uygulanan İzaha Davet Hakkında Bilmeniz Gerekenler

İzaha Davette Ön Tespit Nedir ve Nasıl Yapılır?


İzaha davette ön tespit, vergi incelemesi yapmaya veya bilgi toplamaya yetkili olanlarca elde edilen bilgi veya verilerin İzah Değerlendirme Komisyonuna iletilmesi sonucunda, bu komisyon tarafından verginin ziyaa/kayba uğramış olabileceği, bu nedenle vergi mükellefinin izaha davet edilebileceği yönünde yapılan tespit olarak tanımlanabilir.


Ön Tespitin Şartları Nelerdir?


İzaha davete dayanak olan ön tespit yapılabilmesi için genel olarak şu şartların sağlanması gerekmektedir:
• Verginin ziyaa/kayba uğradığına ilişkin belirtiler olması,
• Yetkili makamlar tarafından ön tespitin yapılması,
• Vergi incelemesine başlanılmamış olması,
• Takdir komisyonuna sevkin yapılmamış olması,
• Vergi mükellefi hakkında ihbarda bulunulmamış olması.

İzaha Davet Sürecinde Vergi Mükelleflerinin Hakları Nelerdir?

Vergi mükellefleri vergi idaresince izaha davet edildiklerinde, haklarındaki bilgileri açıklama ve varsa yanlış anlamaları düzeltme hakkına sahiptirler. Bu süreç, mükelleflerin vergi incelemelerinden önce kendilerini savunmalarına ve cezai yaptırımlardan korunmalarına imkân sağlayabilir.

Sonuç

İzaha davet yazısı tebliği alındıktan sonra, yasal süreler içinde doğru ve hakları koruyacak şekilde hareket edilmesi büyük önem taşır. Bu süreçte izlenebilecek farklı yöntemlerin birçok farklı hukuki sonucu olabilecektir.
Bu nedenle, vergi borcu çıkarma ve cezalandırmalara ilişkin çok önemli sonuçlar doğurabilecek izaha davet sürecinin, vergi hukuku alanında uzman bir avukat ile birlikte yürütülmesi gerek kişilere gerekse şirketlere yönelik hak kayıplarının önlenmesinde faydalı olabilecektir.

Avukat,Arabulucu ve Mali Müşavir Recep Emre Ertaş

Nasıl yardımcı olabiliriz? Hemen Yaz