Ödeme Emri Gönderilmeden Haciz İşlemi Başlatılabilir mi? Bilmeniz Gerekenler!

Vergi dairelerince mükelleflerin mal varlığını azaltacak herhangi bir cebri tahsilat işlemine başlamadan önce mükelleflere bildirim yapma yükümlülüğü vardır. Bu sebepten dolayı haciz işlemi öncesinde mükelleflere ödeme emri gönderilerek, vergilerini ödemeye çağırılır. Bu çağrıdan sonra mükelleflere ödeme yapmaları ya da dava açmaları için süre verilir. Bu sürede borçlular vergi idaresine ödeme yapabilecekleri gibi yargı yolunu da kullanabilirler.

Ödeme Emri Gönderilmeden Haciz İşlemi Başlatılabilir mi? Bilmeniz Gerekenler!


Diğer bir deyişle, e-haciz uygulanabilmesi için mükellefe öncesinde usulüne uygun bir şekilde ödeme emri tebliğ edilmesi gerekmektedir. Aksi durum uygulanan haciz işlemini hukuka aykırı hale getirecektir.


Haksız Hacizler


Uygulamada, haksız olarak yapılan veya usulüne uygun olarak yapılmayan birçok e-haciz işlemiyle karşılaşmak mümkündür. Bu nedenle, vergi dairesinin uyguladığı e-haciz işlemine karşı vergi mahkemesinde açılacak bir vergi davası büyük önem taşır.


Sonuç


Vergi borçlarını ödemek veya e-haciz işlemine karşı dava açmak iki ayrı çözüm yolu olarak karşımıza çıkmaktadır.
e-Haciz, vergi borçlarının ve cezalarının tahsilatını hızlandıran ve kolaylaştıran bir yöntem olsa da, kişileri büyük vergi borçları altına sokan bu yönetim uygulanmasında hukuken birçok hata yapıldığı da bir gerçektir. Bu nedenle sürecin doğru yönetilmesi ve vergi hukuku alanında uzman bir avukattan hukuki destek alınması hukuka aykırı yürütülen süreçlerin kişilerin lehine sonuçlanmasına ve haksız uygulanan e-haciz’lerin kaldırılmasına neden olabilecektir.

Avukat,Arabulucu ve Mali Müşavir Recep Emre Ertaş

Nasıl yardımcı olabiliriz? Hemen Yaz